среда, 27 апреля 2016 г.

Aczkolwiek głazy sztachetki te pochodzą z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż czasem mało biegłym ślipiem trudno je rozróżnić.

Chociaż głazy sztachetki te pochodzą z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasami mało fachowym ślipiem z trudem je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym maściom, banalnej obróbce a także względnie atrakcyjnej cenie. Występują w wielu obszarach Polski – piaskowiec najprościej znaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i też w Górach Świętokrzyskich. Ów materiał ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka bądź wstępnie ociosuje, rozmieszcza na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką i przekazuje do miejsca budowy plotki PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak złączony lepiszczem piach, którego ziarna nie przekraczają 2mm wielkości. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapiennym. Oprócz bazy zlepiających występują tam również inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się barwa kamieni na sztacheta plastikowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa, przybierają one wtedy różne tony czerwieni, brązu i zieleni. W naturze złożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak dużych złóż wycina się największe bloki, stosowane dalej np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane głazy można również ciąć na sześciany o regularnych zarysach, użytkowane później w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno także je porcjować przy pomocy specjalnych klinów i dłut na cienkie, nietypowych konturów kawałki. Służą do układania nawierzchni ścieżek oraz konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne sztacheta z plastiku z Płońska stosuje się również wapienie - skały osadowe, powstałe spośród nagromadzonych na dnie mórz i jezior resztek organizmów żywych, głównie muszli małż i ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz dodatkowo mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować polecane na plot z plastyku na plot i furtę sztachetowa. Nadają się jednak po największej części do stosowania wewnątrz, dlatego że poddawane działaniu warunków atmosferycznych szybko tracą połysk. Wapienie wolno zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do urządzania ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich także do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przydają się piaskowce krzemionkowe, jako że są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od charakteru skweru i naszych zamiłowań forma kamiennych tafel może być przeróżny – od łamanych, nieregularnych, aż po prosto skróconych prostokątów względnie kwadratów. Murki a także sztacheta z PCV na plot i bramę sztachetowa stawia się z kamieni różnego obrysu, ułożonych na kamiennym bądź betonowym fundamencie. Jeśli ogrodzenie powstaje spośród kafli o niesymetrycznych konturach, wypada je adekwatnie zestawiać tzn. tak, aby kształt każdego następnego zespalał się z poprzednim. Ażeby takie płot było stabilne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe przerwy w środku można wypełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły czy też pustaków. Piaskowce a także wapienie zdołamy wykorzystać także do budowy schodów, kominków ogrodowych oraz innych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce użytkowane do konstrukcji ogrodzenia należą do skał mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i ujemnych temperatur w mgnieniu oka niszczeją a także nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu obrastają też mchem a także glonami. Można temu zapobiec pokrywając pokrywę ogrodzenia albo rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy zdrapywać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, dlatego że na kamieniu mogą utrzymywać się ostre rysy. Sprofilowane firmy porządkują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości mechanicznego mycia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pragniemy, żeby głazy na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий